Thông thường  www.thanhnhantne.com   sẽ giao hàng cho khách hàng trong khoảng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn vài ngày làm việc, nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

Nhân viên www.thanhnhantne.com   liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.

  • Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
  • Số lượng đơn hàng của www.thanhnhantne.com   tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.
  • Đối tác cung cấp đầu vào cho www.thanhnhantne.com   chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm

Nếu gặp các trường hợp như trên rất mong quý khách hàng/ đối tác thông cảm và liên hệ ngay với www.thanhnhantne.com   để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất hoặc chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để thông báo trước cho khách hàng/ đối tác nắm được tình hình tránh thiệt hại nếu có.

Chi phí vận chuyển theo thỏa thuận theo số lượng, khoảng cách địa lý hoặc theo hợp đồng cung ứng giữa www.thanhnhantne.com    và khách hàng đối tác.

Chính sách liên quan