Nhân ngày khánh thành Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm công ty TNE trao tặng các loại đèn y tế.
 
 
 

Tin tức & Sự kiện liên quan