• Kit tự xét nghiệm nhanh covid
  • Kit tự xét nghiệm nhanh covid
  • Kit tự xét nghiệm nhanh covid

Phân phối sỉ và lẻ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid cho các bệnh viện, cơ sở y tế, Công Ty, Cơ Quan, và Cá Nhân Có nhu cầu tự xét nghiệm nhanh tại nhà

Sản xuất: Genbody Hàn Quốc

ĐÃ ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP LƯU HÀNH

Chứng từ hóa đơn kèm theo

Giao hàng toàn quốc

 

Liên hệ

GenBody COVID-19 Ag- Bộ Kit Test Nhanh Covid , xét nghiệm nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu. Sản phẩm được Bộ Y Tế Cấp phép và lưu hành Tại Việt Nam

kit xét nghiệm nhanhkit xét nghiệm nhanh

GenBody COVID-19 AgBộ Kit Test Nhanh Covid-19 được Bộ Y Tế Cấp Phép

Video hướng dẫn test nhanh covid tại nhà

KIT TỰ XÉT NGHIỆM NHANH COVID

KIT XÉT NGHIỆM NHANH COVID

KIT XÉT NGHIỆM NHANH COVID

KIT TỰ XÉT NGHIỆM NHANH COVID