ISO 9001 : 2015

 

ISO 13485 : 2016

 

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (SỐ: 18/2018/BYT-TB-CT)

 

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (SỐ: 24/2018/BYT-TB-CT)

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI VIỆT NAM